Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

1.1 Predávajúci
CoffeeTech s.r.o.
Šalviová 1016/9
Most pri Bratislave-Studené
900 46
IČO: 52642933

IČ DPH: SK2121131529


1.2 Kupujúcim je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho

s úmyslom kúpy tovaru, alebo využitím služby, ktorú predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho

s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, alebo služby ktoré nemá zaradené v ponuke s úmyslom kúpy tohto tovaru alebo využitím služby .
1.4 Používaním web-stránok www.coffeetech.sk.sk predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas

s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Objednávanie

2.1 Tovar, alebo služby môže kupujúci objednávať nasledovne:
2.2 prostredníctvom nákupného košíka na www.coffeetech.sk
2.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.4 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť

a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné s povinnosťou platby.
2.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.6 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma

za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať

s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

Vrátenie tovaru nie je možné (ani vrátenie kúpnej ceny) v prípade, že zákazník si objedná tovar ktorý nie je bežne v ponuke a je špeciálne objednaný.

2.8 Tovar - (náhradné diely na kávovary) je nepredajný na komerčné využitie.

2.9 Cena tovaru alebo služby ponúknutá ako predbežná, sa môže líšiť od finálnej ceny v rozpätí 10%.

3. Ceny

3.1 Predávajúci je platcom DPH.
3.2. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri vybavovaní objednávky.

3.3. Kupujúci uhrádza platbu:
a) v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke

b) prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

c) platobnou kartou - min. hodnota platby kartou je 5€

Údaje k platbe prevodom/vkladom na účet predávajúceho:

Tatrabanka

IBAN: SK23 1100 0000 0029 4508 1304

  • Údaje k platbe Vám budú zaslané emailom, ktorý potvrdzuje objednávku.
  • Ako variabilný symbol uvádzajte číslo objednávky.
  • Tovar Vám bude odoslaný až po úspešnom prijatí platby na náš účet.

*Pri zadávaní čísla účtu a ostatných údajov dbajte na ostražitosť, pretože v prípade nesprávneho vyplnenia Vám tovar nebude môcť byť následne odoslaný!

3.4. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné, prípadne cenu dobierky.
3.5. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

Zásielka Slovensko

SPS  (balík na adresu)
- Doručenie zvyčajne do 1-4 pracovných dní.

Cena za dopravu v  SR je od 3,5€ do 8 € .Tovar je zasielaný, ako balík na adresu .

Dobierka - pri platbe dobierkou si účtujeme príplatok 0,80€

Pri nákupe nad 200€ doručenie zdarma. (platí pre SR)

3.6. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.

Tovar do ostatných štátov EÚ a iných krajín sveta sa zasiela iba po vzájomnej dohode kupujúceho

a predávajúceho.

4. Platby

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu

s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
c) dobierkou

d) online platba - CardPay


4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu emailom.

5. Dodacie podmienky

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 1-4 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností

v objednávke.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim

od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7 Poškodenie zásielky je nutné nahlásiť ihneď po prebratí a to buď telefonicky alebo emailom.V opačnom prípade nebude možné poškodenie počas prepravy reklamovať.
6.8 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

7. Odstúpenie od vybavenej objednávky

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. Záruky a reklamácie

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2. Záruka na nové náhradné diely je 24 mesiacov.

8.3. Záruka na bazárové (používané) - kávovary je 12 mesiacov a náhradné diely je 3 mesiace.

8.4. ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia, dokázateľne spôsobených chybou materiálu, konštrukcie alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na náklady spojené s údržbou prístroja a náhradného dielu (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).

8.5. Záruka sa nevzťahuje na

- poškodenie pri nesprávnej manipulácii resp. montáži

- mechanické poškodenie

- zanesenie vodným kameňom

- zanesenie kávovým mazom

- poveternostné , živelné alebo iné úkazy

- havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou, požiarom, bleskom, zatopením, pádom zariadenia pri

doprave a pod.

- poškodenie pripojením na elektrickú sieť s napätím iným ako udáva výrobca prístroja/náhradného dielu,

prípadne kolísaním napätia v sieti (prepätím alebo podpätím) mimo rozsahu, ktorý uvádza výrobca, resp.

príslušná norma STN,

- prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, ventily, opotrebovanie mlynčeka, poškodenie mlynčeka

spôsobené znečistením, napr. kamienkami, kancelárskymi sponkami a podobne,

8.6 Postup reklamácie:

8.6.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

8.6.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

8.7 Predĺžená záruka je vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch a to nasledovne: číslovka (mesiace), alebo číslovka (roky)

- Predĺžená záruka začína platiť po skončení 2- ročnej zákonnej záruky.

- v rámci predĺženej záruky Vám bezplatne opravíme rovnaké poruchy tovaru, ako v zákonnej záruke , tzn. mino bod 8.5

- predĺžená záruka nezahŕňa výmenu tovaru ani odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej čiastky či iné finančné odškodnenie.

8.8 Administratívny poplatok za zmenu evidencie opravy z nezáručnej na záručnú opravu, zmena fakturačných údajov je 5 EUR s DPH. Platí pre prípad že zákazník nedodá potrebné doklady na záručnú opravu pri prijatí kávovaru do servisu a následne požiada o zmenu charakteru opravy z nezáručnej na záručnú. Zákazníkovi bude zaslaný nový servisný protokol.

8.9 Reklamačný poriadok (RP)

8.10 V prípade, ak si zákazník neprevezme prístroj z opravy osobne alebo zaslaný kuriérom v lehote najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď bola oprava vykonaná a po výzve na prevzatie (zaslanej mailom na mailovú adresu uvedenú pri prevzatí do servisu), je povinný v súlade s ustanoveniami § 656 Občianskeho zákonníka zaplatiť poplatok za uskladnenie vo výške 5 € za každý deň uskladnenia. Ak si zákazník nevyzdvihne prístroj v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ju vyzdvihnúť, servis má právo prístroj predať. V prípade, ak cena opravy a poplatku za uskladnenie prevýši hodnotu prístroja, tzn. predaj prístroja by nepokrýval tieto náklady, servis je oprávnený naložiť s prístrojom podľa vlastného uváženia.

Postup vybavovania reklamácií.

1. V zmysle tohto RP, môže zákazník reklamáciu uplatňovať u spoločnosti CoffeeTech s.r.o. a to písomnou formou elektronickou poštou na adresu: info@coffeetech.sk

2. Dôvody uplatňovania reklamácie:

A) Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do troch dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená.


B) V prípade zjavných a viditeľných poškodení na obale zásielky, pri preberaní je úlohou príjemcu spolu s kuriérom spísať zápis o škode, ktorý v prípade zistenia, že poškodenie vzniklo aj na obsahu zásielky, je podstatnou náležitosťou pri uplatnení náhrady škody u CoffeeTech s.r.o. . Príjemca je povinný nahlásiť vzniknutú škodu bez zbytočného odkladu mailom na adresu info@coffeetech.sk

Podstatné náležitosti pri uplatňovaní reklamácií:

• Reklamačný protokol spísaný s dopravcom

• Spísaný zápis o škode s prepravcom

• Foto dokumentácia (fotky, z ktorých je vidieť celú zásielku, štítok, viditeľné poškodené miesta, výplňový materiál, tovar)

• Faktúru, prípadne iný dokument, z ktorého je možné identifikovať obsah zásielky

V prípade že poškodenie bolo zistené až po rozbalení zásielky je potrebné ihneď zaslať fotodokumentáciu aj s popisom na adresu info@coffeetech.sk

Foto dokumentácia musí obsahovať minimálne pohľad celkový na balík tak aby bolo vidno štítok prepravy s čitateľným textom (číslo prepravy..) ako bol balík zabalený (výstelka), poškodenie obsahu balíka s popisom poškodených častí.

Z reklamácie musí byť taktiež zrejmé:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa príkazca domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,

3. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.
4. Lehota na vybavenie reklamácie je najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú zasielateľ nemal k dispozícii všetky potrebné doklady na vybavenie reklamácie. Zasielateľ vydá príkazcovi o vybavení reklamácie písomný doklad.


5. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie prijímateľom zásielky.
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa info@coffeetech.sk
6. Ostatné právne vzťahy medzi zasielateľom a príkazcom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.
7. CoffeeTech s.r.o. je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. CoffeeTech s.r.o. určí zverejnením na svojej stránke www.coffeetech.sk aktuálne znenie Reklamačného poriadku

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.coffeetech.sk  sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky

pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.) a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované

v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.coffeetech.sk a objednávkového modulu na stránke www.coffeetech.sk zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, IP adresa, e-mail, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail coffeetech@coffeetech.sk . Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie a odstráneniu všetkých údajov.
Zákazník má podľa zák. č. 18/2018 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 19 ods. 1  až 3 .

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

10. Poučenie

V prípade že sa zákazník rozhodne využiť službu expres (znamená že kávovar ide hneď technikovi na stôl a začne sa proces opravy )je poplatok expres účtovaný aj v prípade že zákazník odmietne opravu ako takú.
V prípade že zákazník využije službu bezplatný zvoz a doručený prístroj zo servisu neprevezme a bude potrebné kávovar opäť zaslať novou prepravou k zákazníkovi , je servis oprávnený účtovať prepravné vo výške 15EUR s DPH.
Objednávky zadané cez e shop sú platné maximálne 14 dní. Ak si ich dovtedy zákazník neprevezme, objednávka bude zrušená bez nároku na uplatnenie pôvodnej ceny.
V prípade že si zákazník neprevezme prístroj z opravy najneskôr do 3 pracovných dní od výzvy na prevzatie (zaslanej mailom na mailovú adresu uvedenú pri prevzatí do servisu) bude servis účtovať skladné 5EUR s DPH za každý deň skladovania.

Opravujeme len poruchy, ktoré zákazník oznámi pri odovzdaní do servisu alebo zaslaní prepravou; iné poruchy po ukončení opravy sú samostatnou položkou. 

Čo vybavíte na mailových adresách:
info@coffeetech.sk : na tejto adrese dostanete informácie o stave opravy, prepravy, faktúrach, informácie pre predajcov (Planeo, Datart, NAY a podobne)
servis@coffeetech.sk : objednávky náhradných dielov , servisné a technické vyjadrenia
coffeetech@coffeetech.sk : všetko ostatné + sťažnosti, podnety

11. Záverečné informácie

11.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42 Trenčín a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

11.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Moste pri Bratislave, dňa 13.11.2017